Oskar Kolberg

polski etnograf, encyklopedysta, folklorysta i kompozytor

Oskar Kolberg (1814–1890) – polski etnograf.

  • Oddaję nutę w nieskażonej prostocie (tj. o ile skażenie nie pochodzi z winy śpiewających) tak jak wybiegła z ust ludu, bez żadnego przystroju harmo­nijnego, bo mam przekonanie, że najdzielniejszą jest w samorodnej, niczem nie zmąconej czystości jak ją natura natchnęła.
    • Źródło: Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce, słowo wstępne
    • Zobacz też: chłopi w Polsce, muzyka
Oskar Kolberg