Aforysta

osoba pisząca aforyzmy

Aforystapisarz, autor aforyzmów.

  • Aforysta: sprinter literatury.
Stanisław Jerzy Lec,
polski aforysta
  • Aforyści i kretyni

Co wymyśli aforysta,
Z tego bałwan – nie skorzysta!

  • Aforystą zostaje człowiek, który ma mało do powiedzenia.
  • Marzenie aforysty – by jego aforyzmy jeszcze w sto lat później miały trudności z cenzurą.
    • Autor: Gabriel Laub
    • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.
    • Zobacz też: cenzura, marzenie