Ambroży z Mediolanu

biskup Mediolanu, Doktor i święty Kościoła katolickiego
(Przekierowano z Święty Ambroży)

Ambroży z Mediolanu (ok. 340–397) – biskup Mediolanu, ojciec i doktor Kościoła, święty katolicki i prawosławny.

 • Diabeł goni za hałasem, Chrystus szuka ciszy.
Mozaika z kościoła
pw. św. Ambrożego w Mediolanie
Divi Ambrosii Episcopi Mediolanensis Omnia Opera, 1527
 • Gdzie jest Piotr, tam jest Kościół.
  • Ubi Petrus, ibi Ecclesia. (łac.)
  • Źródło: Enarr. in Ps., 40, 30: PL 14, 1134.
 • Jak Ewa została utworzona z boku śpiącego Adama, tak Kościół narodził się z przebitego serca Chrystusa, który umarł na krzyżu.
  • Źródło: Expositio Evangelii secundum Lucam 2, 85–89
  • Zobacz też: Kościół
 • Jest tylko jedna Matka Chrystusa, Ta, która Go zrodziła, ale przez wiarę każda dusza rodzi Chrystusa. Każda bowiem przyjmuje Słowo Boga, jeśli tylko nieskalana i wolna od występków zachowuje czystość nienaganną i bez skazy.
  • Źródło: Expositio Evangelii secundum Lucam II, 19, 22–23
  • Zobacz też: Matka Boża
 • Jeśli jesteś głodny i pokarmu szukasz – Jezus jest chlebem.
 • Każda prawda, ktokolwiek by ją wyraził, pochodzi od Ducha św.
  • Źródło: o. Jacek Woroniecki, Katolickość tomizmu, Wydawnictwo Antyk – Marcin Dybowski, Komorów 2008, s. 100.
 • Kto nie broni bliźniego od krzywdy, choć może to uczynić, dopuszcza się takiej samej winy jak ten, kto wyrządza krzywdę.
  • Źródło: Obowiązki duchownych
 • Kto żyje bez Chrystusa, stoi na zewnątrz przed drzwiami ojcowskiego domu, na ulicy bez dachu nad głową.
 • Nie ma obowiązku większego nad obowiązek wdzięczności.
  • Źródło: De excessu fratris sui Satyri, I, 44, [cyt. za:] Pius XI, Quadragesimo anno, 16.
  • Zobacz też: obowiązek, wdzięczność
 • Nie należy płakać nad śmiercią, gdyż prowadzi ona do zbawienia.
  • Źródło: De excessu fratris sui Satyri, II, 46: CSEL 73, 273, [cyt. za:] Benedykt XVI, Spe Salvi, 10.
  • Zobacz też: śmierć
 • Nie z twojego dajesz ubogiemu, ale oddajesz mu to, co jest jego.
  • Źródło: Populorum progressio, encyklika papieża Pawła VI, 26 marca 1967, ust. 23
 • Otwórzcie więc swe uszy i rozkoszujcie się zapachem życia wiecznego, przekazanego wam za pośrednictwem sakramentów.
  • Źródło: O misteriach, 1–7
 • Prawdziwie wierny przyjaciel jest korzeniem życia.
 • Przyjaźń, która trwa tylko do śmierci, nie jest godna, by nazywać ją przyjaźnią.
 • Roztropność, sprawiedliwość, wstrzemięźliwość, męstwo.
  • Źródło: Expositio Evangelii secundum Lucam V, 50, 22–68.
 • Także Duch Święty, pochodzący od Ojca i Syna, nie jest oddzielony od Ojca ani nie jest oddzielony od Syna.
  • Spiritus quoque sanctus cum precedit a Patre et Filio, non separatur a Patre non separatur a Filio. (łac.)
  • Źródło: O Duchu Świętym, I, 11, 120.
  • Zobacz też: Filioque
 • Zbyt często czyste sumienie jest tylko rezultatem marnej pamięci.
 • Ze [Stolicy Piotra] prawa czcigodnej komunii rozciągają się na wszystkich.
  • Źródło: list 11 ad imperatores.