Zero

liczba całkowita, czasem włączana do naturalnych jako moc zbioru pustego

Zero – element neutralny dodawania, najmniejsza nieujemna liczba.

 • Człowiek musi być bez zarzutu, a rzecz bezbłędna. Ale bez zarzutu jest tylko czyste, okrągłe, bezbłędne zero.
Zero
Wikisłownik
Wikisłownik
Zobacz też hasło zeroWikisłowniku
 • Czym jestem dzisiaj? Zerem. Czym mogę być jutro? Jutro mogę zmartwychwstać i na nowo zacząć żyć! Mogę odnaleźć w sobie człowieka, dopóki ten jeszcze nie zginął!
 • Im większe zero, tym bardziej nadęte.
  • Autor: Urszula Zybura
  • Źródło: „Dziś”, tom 18, wyd. Kier, 2007, s. 72.
 • Mniej niż zero
 • Można napisać książkę o zerze, któremu jednym wierszem uczyniłoby się zbyt wiele zaszczytu.
 • Pamiętaj cholero, nie dziel przez zero!
  • Opis: porzekadło
 • Toczyło się po drodze:
  „Z drogi, gdy ja przechodzę!
  Ja jestem sto tysięcy,
  A może jeszcze więcej.”
 • Tylko w złych powieściach ludzie są podzieleni na dwa obozy i nie stykają się ze sobą. A w rzeczywistości wszystko się tak przeplata! Jakimż trzeba być niepoprawnym zerem, żeby grać w życiu tylko jedną rolę, znaczyć zawsze jedno i to samo!
 • Zera podstawą potęgi? Tak, potęgi pieniądza.
 • Zero się zeruje z zerem.