Wywiad z wampirem (ang. Interview with the Vampire) – wydana w 1976 roku powieść Anne Rice; tłum. Tomasz Olszewski.

 • Co tak naprawdę jeden potępiony może przekazać drugiej potępionej istocie?
 • (...) co to jest koniec świata, jeśli nie wyrażenie tylko, bo kto wie, czymże w ogóle jest ten świat.
 • Co to jest umierać, kiedy możesz żyć aż do końca świata? A co to jest koniec świata, jeśli nie wyrażenie tylko, bo kto wie, czymże w ogóle jest ten świat.
 • Dam Ci wybór, którego ja nigdy nie miałem.
 • Jedyna moc, jaka istnieje, jest wewnątrz nas samych.
  • Zobacz też: moc
 • Jestem odpowiedzią na Twoje modlitwy.
 • Jeśli wierzysz, że Bóg stworzył Szatana, to musisz zdawać sobie sprawę, że jego moc pochodzi od Boga i że Szatan jest po prostu dzieckiem Boga, a i my tym samym jesteśmy dziećmi Boga. Nie ma dzieci Szatana, naprawdę.
 • Koniec końców, wszystkich nas czeka trumna (...) Leż spokojnie, moja miłości. Ta trumna jest twoją trumną. Większość z nas nawet nie wie, jak to jest być w swej trumnie. Ty już teraz wiesz!
 • Miałem dwadzieścia cztery lata, mniej niż ty teraz.
 • Nasze wieczne życie jest dla nas zupełnie bezużyteczne, jeśli nie dostrzegamy piękna, które nas otacza – dzieła rąk ludzi śmiertelnych.
 • (...) nie znamy znaczenia rzeczy, zanim sami tego nie zobaczymy! (...) Po prostu tego nie wiemy.
 • Niech zmysły przejmą władzę nad duszą.
 • Śmierć nie ma szacunku dla wieku.
 • Twoje zło polega na tym, że nie potrafisz być zły, a ja muszę z tego powodu cierpieć.
 • Zło jest zawsze możliwe. A boskość jest odwiecznie trudna do pojęcia.
  • Evil is always possible. And goodness is eternally difficult. (ang.)
 • Zło zależy od punktu widzenia. Bóg też zabija.
 • Życie... każda jego sekunda... to wszystko, co mamy.