Władysław Pobóg-Malinowski

polski historyk

Władysław Pobóg-Malinowski (1899–1962) – polski oficer i historyk.

 • Morderstwo dokonane przez prawicę na Narutowiczu i zupełna bezkarność tej zbrodni dla głównych, moralnych jej sprawców, przywiodły Marszałka już wtedy do przekonania, iż dobrocią i perswazją nic w Polsce zrobić się nie da, że trzeba narzucać i wymuszać, być twardym i bezwzględnym.
  • Źródło: Najnowsza historia polityczna Polski, tom 1–3, KAW, Warszawa 1990.
 • Od początku do końca – fałsz, fałsz bezwstydny i bezceremonialny.
 • Po dokonanym przewrocie [zamach z 12–15 maja 1926] Marszałek nie myślał o dyktaturze. Przeciwnie, życie polskie wtłoczył, a raczej utrzymał w ramach obowiązującego dotąd prawa formalnego.
  • Źródło: Daria i Tomasz Nałęcz, Józef Piłsudski…, op. cit., s. 252.
 • Stary Hebrajczyk, przyzwyczajony do ingerencji Boga w dzieje narodu, nazwałby Go prorokiem, zesłanym na ziemię w celu prostowania ścieżyn i dróg narodowego życia. Grek starożytny, ulegający czarowi mitu, który unosił się nad wszystkim jako bliskie i cudowne zjawisko, nazwałby Go bogiem i zamieszkać by Mu kazał na niedostępnym dla zwykłych śmiertelników Olimpie. My, ludzie współcześni, ludzie twardej walki o byt, nazwać go musimy bohaterem narodowym. Czy to wystarczy? (…), pominięcie autorów książki) Bohaterów narodowych mamy wielu. Lecz nie znajdziemy wśród nich ani jednego, który by czynem swoim przerósł Marszałka. (…) Bohaterstwo Piłsudskiego większe jest niż bohaterstwo największych Mężów Polski.
  • Opis: w 1928.
  • Źródło: Daria i Tomasz Nałęcz, Józef Piłsudski…, op. cit., s. 63.
  • Zobacz też: Grecy
 • W szeregach PPS [Polskiej Partii Socjalistycznej] od pierwszych jej kroków uważano go [Józefa Piłsudskiego] za klejnot niezastąpiony. W organizacji, gdzie obok koleżeńskiego stosunku obowiązywała zasada bezwzględnej równości wszystkich, on uważany był za wodza – każdy czuł jego wielkość i instynktownie wielkości tej się poddawał. Otaczano go głębokim szacunkiem; mimo bardzo dobrych, często serdecznych i bliskich stosunków panujących w partii nikt się zdobyć nie potrafił w stosunku do niego na jakiś poufały gest czy słówko.
  • Opis: o Józefie Piłsudskim w 1937.
  • Źródło: Daria i Tomasz Nałęcz, Józef Piłsudski…, op. cit., s. 12.
 • Wypadło przeżyć najcięższe w życiu tygodnie i miesiące… Gromy i ciosy padały na mnie jeden po drugim – do nagonki na mnie zmobilizowano co najtęższych pyskaczy – niektórzy znajomi przy spotkaniu zaczynali przechodzić na drugą w stronę ulicy.
  • Opis: o reperkusjach po opublikowaniu swojego autorstwa biografii naukowej Józefa Piłsudskiego.
  • Źródło: Daria i Tomasz Nałęcz, Józef Piłsudski…, op. cit., s. 76.
 • Z sejmu na kraj wylewała się fala błota i zgnilizny moralnej. Posłowie, wybór swój traktując nie jako obowiązek rzetelnej i ofiarnej pracy dla państwa, lecz jako odskocznię do rozbudowy własnego stronnictwa lub co gorsza, do robienia majątku i kariery osobistej, tworzyli klikę prawdziwą, która niby olbrzymi, potworny pająk obejmowała siecią swoją cały kraj. Urzędy pełne były zawsze „natrętów z sejmu”, przychodzących z kategorycznymi żądaniami załatwienia ich spraw osobistych lub też z postulatami, radami, wskazówkami, idącymi po linii dążeń i interesów partyjnych; terroryzowani urzędnicy nie wiedzieli często, kogo słuchać, ministra czy też pana wykazującego się legitymacją poselską. Starano się jednocześnie utrzymać bliskie i serdeczne stosunki z wyborcami; w rezultacie wzrastała fala korupcji, tłumy aferzystów i spekulantów opanowały aparat rządowy i jego instytucje. Wyrastały raz po raz afery i nadużycia…
  • Źródło: Daria i Tomasz Nałęcz, Józef Piłsudski…, op. cit., s. 245.

O Władysławie Pobogu-Malinowskim edytuj

 • Książka Poboga była przyobleczoną w naukową formę hagiografią i nie wytrzymuje rzetelnej krytyki naukowej. Ale nie to oczywiście stało się powodem nagonki. Przypomniał Pobóg sprawy rządzącej elicie niewygodne: socjalistyczną przeszłość dyktatora i sprawę zmiany wyznania, która nie pasowała do kreowanej legendy Piłsudskiego.
  • Autor: Andrzej Garlicki
  • Opis: o reperkusjach po opublikowaniu autorstwa Poboga-Malinowskiego biografii naukowej Józefa Piłsudskiego.
  • Źródło: Daria i Tomasz Nałęcz, Józef Piłsudski…, op. cit., s. 76.