Węglowodany

każdy związek organiczny składający się wyłącznie z atomów węgla, wodoru i tlenu, będący polihydroksylowym aldehydem, ketonem lub laktolem

Węglowodany (cukry, cukrowce, sacharydy) – organiczne związki chemiczne składające się z atomów węgla, wodoru i tlenu.

  • Bardzo często wysuwa się taki argument: dzisiaj ceny węgla są niewysokie, mamy do czynienia z okresem zdarzającym się w dziejach gospodarki, gdy ceny węglowodanów są niskie, więc niektórzy twierdzą, że nie opłaca się wydobywać węgla. (…) Odrzucamy ten sposób myślenia – wiemy, że węgiel jest potrzebny, bo jest naszym jedynym – obok węgla brunatnego – poważnym zasobem energetycznym. Musimy mieć węgiel i elektrownie węglowe. Naszym celem jest rozwój, a zużycie energii elektrycznej na jednego mieszkańca na Zachodzie Europy jest dwukrotnie wyższe niż w Polsce.
Wzór chemiczny przykładowego węglowodanu
(aldehyd D-glicerynowy)
  • Nie istnieje sytuacja tak beznadziejna, żeby węglowodany nie mogły jej poprawić.
  • Od tłuszczu utyć nie można organicznie. Tkanka tłuszczowa nie zawiera enzymu kinazy glicerolu, który jest niezbędny do odkładania tłuszczu. Za to łatwo utyć od węglowodanów, które człowiek w organizmie zaczyna przetwarzać na tłuszcze i odkładać. Im więcej węglowodanów organizm przetwarza na tłuszcze, tym szybciej przybiera na wadze.

Zobacz też: