Tlen

ósmy pierwiastek chemiczny, o symbolu O

Tlen – pierwiastek chemiczny, niemetal z grupy tlenowców w układzie okresowym.

  • Śmiech jest dla duszy tym samym, czym tlen dla płuc.