Atom

część materii

Atom – najdrobniejsza część pierwiastka chemicznego zachowująca jego właściwości.

  • Cóż za smutna epoka, w której łatwiej jest rozbić atom niż zniszczyć przesąd.
Atom
  • Miłość to przypadkowe rozmieszczenie atomów.
  • Naprawdę istnieją tylko atomy i próżnia, a słodycz i gorycz, ciepło i barwy są subiektywne; mniema się i wyobraża, że istnieją postrzegane własności, tymczasem nie istnieją.
  • Rozbij echo na atomy!
  • Nie ma niczego prócz atomów i ich połączeń. Nie ma atomu, który okresowo nie brał by udziału w procesie życia.