Upór – niezmienne trwanie przy swoim stanowisku, przy raz podjętej decyzji; nieustępliwość, zaciętość, wytrwałość.

  • Człowiek rozsądny dostosowuje się do świata; człowiek nierozsądny z uporem próbuje dostosować świat do siebie. Dlatego wszelki postęp zależy od ludzi nierozsądnych.