Przysłowia koreańskie

lista w projekcie Wikimedia

Korea – nazwa dawnego zjednoczonego państwa obydwu Korei: Północnej i Południowej, usytuowanego na Półwyspie Koreańskim we wschodniej Azji.

 • Chata zaczyna starzeć się od płotu, a człowiek od głowy.
  • Źródło: Nic, co ludzkie… Aforyzmy, sentencje i przysłowia, oprac. Henryk Jurand, LSW, 1982, s. 38.
Korea na mapie świata
 • Doświadczenie młodości jest cenniejsze niż srebro.
  • Źródło: Nic, co ludzkie…, op. cit., s. 34.
 • Kobieta, gdy znienawidzi, nie może odróżnić życia od śmierci.
  • Źródło: Z krańców Azji (seria Myśli Srebrne i Złote), wybór i tłum. Wiesław Kotański, Kim Czun Thek, Hoang Tue, Wiedza Powszechna, Warszawa 1960, s. 171.
  • Zobacz też: kobieta, nienawiść
 • Nie napinaj łuku, gdy masz kołczan pusty.
  • Źródło: Prace Wydziału Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii, t. 18, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 1955, s. 177.
 • Orzeł ze złamanym skrzydłem przestaje być orłem.
 • Po radości zawsze przychodzi smutek, a po cierpieniu następuje radość.
  • Źródło: Nic, co ludzkie…, op. cit., s. 118.
 • W dziesięć lat można poruszyć nawet góry.
  • Źródło: Zbigniew Dmochowski, Informacje i dezinformacje o Euroazji, Unii Europejskiej i Polsce, Polska Oficyna Wydawnicza, s. 39.
 • Wydaj rozkaz rano, a zmień go wieczorem.
  • Źródło: Bruce Grant, Korean Proverbs, Seul – Salt Lake City 1982, cyt. za: Tomasz Goban-Klas, Historia i współczesność Korei, Adam Marszałek, 2006, s. 15.