Tomasz Goban-Klas

polski socjolog

Tomasz Goban-Klas (ur. 1942) – polski socjolog, medioznawca, nauczyciel akademicki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

  • U podstaw procesu formowania się opinii publicznej, jak i u podstaw ulegania wpływowi władzy, leży lęk jednostki przed izolacją oraz eksploatacja tego lęku przez tych, którzy chcą narzucić swą wolę, czy to dla zachowania istniejącego porządku, czy to dla wprowadzenia nowego. Ten lęk prowadzi do kompromisu między własnymi skłonnościami i postawami, jakie obserwuje się w środowisku. A ponieważ inni też z wolna ulegają stanowisku najsilniejszych, więc w rezultacie następuje powolny proces spirali milczenia.
    • Źródło: Hipoteza „spirali milczenia” w ramach teorii opinii publicznej, „Zeszyty Prasoznawcze” 1984, nr 2, cyt. za: Walery Pisarek, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 279.
    • Zobacz też: opinia publiczna