Tadeusz Tomaszewski

psycholog polski

Tadeusz Tomaszewski (1910–2000) – polski psycholog, twórca teorii czynności.

Grób psychologa Tadeusza Tomaszewskiego na Cmentarzu ewangelicko-reformowanym w Warszawie

Wstęp do psychologii

edytuj

(Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971, ISBN 8301001585)

  • Fakty, które dziś zaliczamy do psychologii, interesowały badaczy już w czasach starożytnych i obserwowane były przez filozofów, lekarzy, pedagogów, historyków, polityków i innych. Na przykład, filozof grecki Arystoteles (384–322 p.n.e.) stwierdził fakt kojarzenia się wyobrażeń i wyróżnił cztery typowe rodzaje skojarzeń (przez styczność w czasie, przez styczność w przestrzeni, przez podobieństwo i przez kontrast). Znakomity lekarz grecki Hipokrates (460–377 p.n.e.) stwierdził różnice indywidualne w zachowaniu się ludzi; jego spostrzeżenia rozwinął w II wieku n.e. lekarz rzymski Galenus, wprowadzając do dziś popularne nazwy temperamentów ludzi (sangwinik, choleryk, flegmatyk, melancholik).
  • Najwyższą formą odzwierciedlenia rzeczywistości jest świadomość człowieka. Jest ona odbiciem rzeczywistości, nie jest jednak jej bierną kopią, lecz aktywnym procesem osiągania coraz dokładniejszego jej poznania.
  • Reklama polega albo na informowaniu klienta o istnieniu i możliwości nabycia określonego towaru oraz o jego zaletach, albo też na różnych pozaracjonalnych metodach kształtowania jego motywacji, na stwarzaniu „pseudopotrzeb”, na kształtowaniu tendencyjnego obrazu produktu, na wytwarzaniu mechanicznego stosunku uczuciowego do danego produktu lub nawyków kupowania tego właśnie, a nie innego ich rodzaju.
    • Źródło: s. 255
    • Zobacz też: reklama
  • Za najbardziej typowy przejaw frustracji uchodzi agresja, zachowanie się skierowane przeciw czemuś lub przeciw komuś.