Psycholog – osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń psychologicznych.

  • Czechowi [Pavele Mikesce] powiedziałem, że chcę pracować z psychologiem, na co odpowiedział, że mi potrzeba psychiatry. Za Chiny nie chciał się zgodzić, choć walczyłem o taką pomoc. Wygrywałem treningi czy kwalifikacje, a w zawodach byłem piętnasty, dwudziesty. Coś mnie od środka zjadało. Czułem wielki respekt wobec innych. Jak ja miałem skakać kiedy obok mnie stoi Jens Weiffslog? Przegrywałem już na rozbiegu. Wiedziałem, że psycholog na pewno mi pomoże. Polo się temu nie sprzeciwiał, a wręcz rozbudował zespół.
Psycholog
  • Taki psycholog to tylko popatrzy, którą nogę na którą masz założoną, i od razu wie, że miałeś niekochającą babcię.
  • W pewnym momencie niektórzy socjologowie i badacze kultury wysunęli tezę, że psychologia nie potrafi wytłumaczyć zjawisk religijnych, że kompetentna w tym zakresie jest tylko socjologia. Tezę opierali oni na dowodzie, że genetyczne życie religijne jest produktem społecznego kontraktu. A przecież tyle istnieje książek poświęconych religii, napisanych właśnie przez psychologów. Czy należy wobec tego uznać za nieważne wszelkie wyniki ich badań i polecić psychologom, aby wstrzymali się od rozważań nad tymi sprawami, o ile nie chcą uznać, że w tym wypadku przekraczają swoje kompetencje i stają się socjologami? Psycholog zauważy jednak nie bez słuszności, iż, nie przesądzając sprawy pochodzenia religii, psychologiczna analiza np. osobowości twórców różnych systemów religijnych przyczynić się może do zrozumienia istoty religii w ogóle.