Hipokrates

starogrecki lekarz

Hipokrates (460–377 p.n.e.) – jeden z najwybitniejszych prekursorów współczesnej medycyny.

Wizerunek Hipokratesa, 1881

Przysięga Hipokratesa

edytuj
 • Cokolwiek podczas pełnienia obowiązków zawodu mojego, a nawet poza obrębem czynności lekarskich, w życiu ludzkim bym zobaczył lub posłyszał, co rozgłaszanem być nie potrzebuje, przechowam w milczeniu, nigdy, nikomu, nie wypowiadając tego.
  • Źródło: Hipokratesa aforyzmy i rokowania oraz przysięga, tłum. H. Łuczkiewicz, Warszawa 1864, cyt. za: Jostein Gaarder, Świat Zofii. Cudowna podróż w głąb historii filozofii, tłum. Iwona Zimnicka, Warszawa 1995, s. 70.
 • Nigdy nikomu, ani na żądanie, ani na prośby niczyje nie podam trucizny, ani też takiego nie powezmę zamiaru, jak również nie udzielę żadnej niewieście środka poronnego.
  • Źródło: Hipokratesa aforyzmy i rokowania oraz przysięga, tłum. H. Łuczkiewicz, Warszawa 1864, cyt. za: Jostein Gaarder, Świat Zofii, op. cit., s. 70.
 • By leczyć ciało ludzkie, konieczna jest wiedza o całości zjawisk.
  • Źródło: Tadeusz Natanson, Wstęp do nauki o muzykoterapii
 • Człowiek, który nieobeznany jest z wiedzą astrologii, zasługuje raczej na miano błazna, aniżeli lekarza.
 • Jedzenie, picie, sen, miłość cielesna – wszystko z umiarem.
 • Kichanie powstrzymuje czkawkę.
 • Lekarz leczy, natura uzdrawia.
 • Lekarz ma tylko jedno zadanie: wyleczyć chorego. Jaką drogą tego dopnie, jest rzeczą obojętną.
 • Lekarz nie znający astrologii nie ma prawa nazywać siebie lekarzem.
 • Mądry człowiek powinien wiedzieć, że zdrowie jest jego najcenniejszą własnością i powinien uczyć się, jak sam może leczyć swoje choroby.
 • Medycyna przynosi często pociechę, czasami łagodzi, rzadko uzdrawia.
 • Po pierwsze, nie szkodzić.
  • Primum non nocere. (łac.)
 • Przyroda jest lekarzem dla wszelkich chorób.
 • Starzy ludzie cierpią na mniej chorób niż młodzi, ale za to te nigdy ich nie opuszczają.
 • Szlachetne cechy istnieją naprawdę u szlachetnych ludzi.
 • Trzeba wiedzieć, że z mózgu samego płyną nasze przyjemności, radość, śmiech, wesołość, a także nasze smutki, ból, żałość i łzy…
 • Twoje pożywienie powinno być lekarstwem, a twoje lekarstwo powinno być pożywieniem.
  • Opis: przypisywane Hipokratesowi, ale niewystępujące w źródłach.
 • Zażywający kąpieli winien zachować spokój i daleko posuniętą powściągliwość, nie powinien nic robić, inni mają oblewać go wodą i szorować.
 • Ze wszystkich sztuk medycyna jest najszlachetniejsza.
  • Omnium artium medicina nobilissima est. (łac.)
 • Zdrowie chorego najwyższym prawem.
  • Salus aegroti suprema lex. (łac.)
 • Zdrowie wymaga stanu równowagi między wpływami środowiska, sposobem życia oraz różnymi elementami ludzkiej natury.
  • Źródło: Małgorzata Kronenberger, Muzykoterapia. Podstawy teoretyczne do zastosowania muzykoterapii w profilaktyce stresu, Mediatour, Szczecin 2003, ISBN 8391200620.
 • Życie krótkie, nauka sztuki długa, okazja ulotna, doświadczenie mylne, wyrokowanie (diagnozowania) trudne.
  • Źródło: Aforyzmy I
 • Życie krótkie, sztuka długa, okazja ulotna, doświadczenia zawodne, sąd trudny.
  • Ars longa, vita brevis, tempus praeceps, experimentum periculosum, iudicium difficile, (łac.)
  • Źródło: Nic, co ludzkie… Aforyzmy, sentencje i przysłowia, oprac. Henryk Jurand, LSW, 1982, s. 105.

Zobacz też

edytuj