Stanisław Stefanek

polski duchowny katolicki, biskup łomżyński

Stanisław Stefanek (1936–2020) – polski duchowny katolicki, biskup łomżyński, doktor teologii, nauczyciel akademicki.

  • Dziś narzuca się nam pewien gorset – uczy się nas etatyzować miłość. Rodzina Radia Maryja łamie ten gorset egoizmu – jest spontaniczna, jest hojna, jest bezinteresowna. I to najważniejszy wkład, jaki wnosi w życie społeczne (…) patrząc na Radio Maryja, na instytucje skupione wokół niego i na tę wielką społeczną spontaniczną wspólnotę, jaką jest Rodzina Radia Maryja, mogę powiedzieć, iż stanowi poważne zabezpieczenie naszej przyszłości, przetrwanie wartości.
Stanisław Stefanek (2010)
  • Ile razy klęczę i widzę ten pas, a często przybliżany nam jest w transmisji dzięki Telewizji Trwam, każdego wieczoru o godz. 21.00 można spojrzeć na tę relikwię, zawsze widzę w tych kroplach krwi tysiące i miliony zamordowanych Polaków i mieszkańców całego globu, którym to – najbardziej niewinnym – odmówiono miłości i ustanowiono prawa swobodnego zabijania.
  • Mówię: święci męczennicy, macie patrona! Wasze ludzkie szczątki, rozrzucane niekiedy z najbardziej prymitywną pogardą, to są relikwie. W nich, w tym jednym symbolu i znaku papieskiego męczeństwa, znajdźcie uszanowanie, honor, niech wnosi na najbardziej wielkie zgromadzenia ludzkie serce, wnosi każde życie, każdą krew przelaną.
  • Polacy w tej chwili zostali poddani takiej obróbce psychospołecznej, którą nazwałbym narkozą. Trzeba nas obudzić. Owo przebudzenie powinno pokazać, do czego zmierza stan uśpienia. Budzenie świadomości to nic innego jak budzenie świadomości chrześcijańskiej, narodowej, by każdy wiedział, jaką ma odegrać rolę.
  • Rodzina jest szczególnym nośnikiem, moglibyśmy powiedzieć – pasem transmisyjnym, przekazicielem świętości Boga w Jego tajemnicy trynitarnej, po to, żeby wyzwolić z człowieka siły dobra. Każdego człowieka. Dla całej ludzkości. I dlatego chętnie powtarzamy ten skrótowy przepis na zdrowe relacje społeczne, na właściwe odniesienia społeczne, które zostawił nam Prymas Tysiąclecia Sługa Boży ks. kard. Stefan Wyszyński: rodzina Bogiem silna, rodzina z Trójcy Świętej, a naród silny rodziną, naród rodzinny, uporządkowany więzią, jaka łączy Bożych wybrańców, mężczyznę i kobietę. I dlatego też rodzina staje się fundamentem życia społecznego.
  • Rozgłośni radiowych jest dużo, mają doskonałe biznesplany, ale nie potrafią tak jednoczyć ludzi, bo im ludzie są potrzebni, by kupić coś reklamowanego, by oddać głos, kiedy trzeba. To jest tylko obróbka człowieka dla konkretnych celów, które nie są często celami zgodnymi z dobrem naszej Ojczyzny. Natomiast Radio Maryja jednoczy ludzi – i jednoczy także w miłości, we wzajemnym pomaganiu. Tu dopiero widać tę solidarność, która wynika z chrześcijańskiej miłości.
  • Trwamy na dziękczynieniu za błogosławionego Jana Pawła II, Papieża. Trwamy w tym szczególnym przekonaniu, iż został on wyznaczony, aby słowo prawdy siał światu współczesnemu. Wielki siewca, na wszystkich kontynentach, niezłomny, niezwykle ofiarny, do ostatniego tchnienia – siał.