Sprawiedliwyczłowiek postępujący zgodnie z nakazami etycznymi wobec innych, uznający bezstronnie prawa przysługujące innym ludziom, dążący do obiektywnego sądzenia, osądzający coś bezstronnie.


Zobacz też: