Przezorność – zdolność przewidywania, ostrożność, zapobiegliwość.