Socjologia

nauka o społeczeństwie

Socjologia – nauka badająca funkcjonowanie społeczeństwa.

  • Socjologia jest naukowym badaniem życia społecznego człowieka, grup społecznych, społeczeństw i ludzkiego świata jako takiego.
    • Autor: Anthony Giddens, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 6.
  • Socjologia jest jedyną gałęzią wiedzy, dla której praktycznym problemem do rozwiązania jest wyjaśnienie służące zrozumieniu.
  • Socjologia nie jest tylko dyscypliną naukową, jest także formą samoświadomości społecznej. Bliższa jest sztuce niż naukom ścisłym. Określiłbym ją jako intelektualne sumienie społeczeństwa. Odwołując się do niego, możemy lepiej zrozumieć życie społeczne. Można mieć nadzieję, że kiedyś socjologia dopracuje się precyzyjniejszych metod wyrażania wiedzy o płynnych aspektach życia społecznego.
  • Tymczasem na socjologicznych seminariach głoszono wzajemnie sprzeczne sądy, więc oczekiwaliśmy że na koniec prowadzący dyskusję spór rozstrzygnie – nic takiego jednak nie następowało i wychodziło na to, że może być i tak i tak, zależnie jak się na sprawę spojrzy. Ot, taka specyfika nauk humanistycznych. Z czasem doszedłem do wniosku, że socjologia patrzy na zjawiska społeczne w sposób subiektywny, opisując je przy pomocy pojęć, będących przecież produktami umysłu a nie bytami realnymi. Pojęcia te są w gruncie rzeczy proste, tyle, że używający ich autorzy z braku jasności myślenia często wydzielają z siebie bełkot, robiący wrażenie rzeczy tajemnej.
    • Autor: Stanisław Moskal
    • Źródło: (Śledź Otrembus Podgrobelski), Niegdysiejsze śniegi, niegdysiejsze mgły, Kraków / Drukarnia San Set, Ostrów 2012, ISBN 9788388417832, s. 233.

Zobacz też: