Sierota

dziecko, które utraciło rodziców

Sierota – osoba, która nie ma rodziców.

Sierota, James Tissot (1879)
 • Kto się sierotą opiekuje, ten sobie niebo gotuje.
 • Na wdowach i sierotach świat stoi.
 • Nad sierotą Bóg z kaletą.
 • Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty. Jeślibyś ich skrzywdził i będą Mi się skarżyli, usłyszę ich skargę, zapali się gniew mój, i wygubię was mieczem i żony wasze będą wdowami, a dzieci wasze sierotami.
 • Sierota sam sobie pępowinę obcina.
  • Opis: przysłowie kirgiskie
  • Źródło: Kobierzec z gwiazd i półksiężyców (seria Myśli Srebrne i Złote), wybór i tłum. Stanisław Kałużyński, Edward Tryjarski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1967 (oprac. części kirgiskiej: Stanisław Kałużyński), s. 103.
  • Zobacz też: pępowina
 • Zawsze panicznie bałem się zostać sierotą. Ale teraz zdałem sobie sprawę, że prócz rzeczy pożytecznych rodzice dają ci coś więcej i kiedy odchodzą, stajesz się sierotą, czy masz dziewięć, czy dziewięćdziesiąt lat.