Gaius Sallustius Crispus (86–35 p.n.e.) – rzymski historyk i polityk.

 • Bogowie nie potrzebują ofiar, to ludzie potrzebują składać im ofiary.
Salustiusz
 • Dzięki zgodzie małe rzeczy rosną, przez niezgodę – wielkie upadają.
 • Konieczność nawet lękliwych przemienia w bohaterów.
 • Ludzie mają co innego w sercu, co innego na języku.
  • Aliud clausum in pectore, aliud in lingua promptum habent. (łac.)
  • Zobacz też: język, serce
 • Nie poruszaj tego, co leży w spokoju.
 • Niezgoda obywateli zwykle gubiła wielkie państwa.
  • Discordia civium plerumque magnas civitates pessumdedit. (łac.)
  • Zobacz też: zgoda
 • Tego samego chcieć i tego samego nie chcieć – oto jest dopiero przyjaźń.
  • Idem velle atque nolle, ea demum firma amicitia est. (łac.)
  • Zobacz też: przyjaźń
 • Wszystko, co powstało, ginie, a co wzrosło, starzeje się.
  • Omnia orta occidunt et aucta senescunt. (łac.)