Sąsiad

ktoś mieszkający w pobliżu lub znajdujący się w danej chwili obok

Sąsiad – osoba, która mieszka, ma działkę lub siedzi w pobliżu kogoś.

 • Dobry adwokat złym sąsiadem.
  • Buen abogado mal vecino. (hiszp.)
  • Autor: E. Gruber
  • Opis: przysłowie hiszpańskie
  • Źródło: Przykazania etyki prawniczej. Księga myśli, norm i rycin, wyb. Roman Tokarczyk, Wolters Kluwer Polska, s. 286.
  • Zobacz też: adwokat
 • O ciebie chodzi, gdy płonie dom sąsiada.
  • Tua res agitur, paries cum proximus ardet. (łac.)
  • Autor: Horacy
 • O to, co się dzieje w twojej wsi, pytaj w innej wsi, o to, co się dzieje w twym domu, pytaj sąsiada.
  • Opis: przysłowie tatarskie
  • Źródło: Kobierzec z gwiazd i półksiężyców (seria Myśli Srebrne i Złote), wybór i tłum. Stanisław Kałużyński, Edward Tryjarski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1967, oprac. części tatarskiej: Edward Tryjarski, s. 85–86.
  • Zobacz też: dom, wieś
 • Po cóż innego żyjemy, jak nie po to, by być przedmiotem rozrywki naszych sąsiadów i z kolei śmiać się z nich?