Ruch alterglobalistyczny

Ruch alterglobalistyczny – ruch społeczno-polityczny aktywny w większości państw świata, różnorodny ideowo i niejednolity organizacyjnie. Za cel stawia sobie radykalną zmianę obecnych stosunków ekonomicznych, ekologicznych i społecznych, poprzez m.in. budowanie globalnego społeczeństwa obywatelskiego.

Protest antyglobalistyczny w Edynburgu w 2005 r.
 • Myśl globalnie, działaj lokalnie.
  • Autor: René Dubos
  • Think globally, act locally. (ang.)
  • Opis: hasło antyglobalistyczne.
  • Źródło: „Acta Universitatis Lodziensis. Folia oeconomica”, Wydanie 186, Uniwersytet Łódzki, 2005, s. 44.
  • Zobacz też: działanie, myślenie
 • Nic o nas bez nas.
  • Nihil Novi nisi commune consensu. (łac.)
  • Opis: hasło antyglobalistyczne, zaczerpnięte z konstytucji radomskiej z 1505, tłumaczonego dosłownie na „nic nowego bez zgody ogółu”.
 • Nieraz myślę, że ruch antyglobalistyczny przypomina z nazwy ruch przeciwników zaćmienia słońca. Globalizacja jest czymś, co się nam już zdarzyło. Globalizacja znaczy po prostu, że wszyscy jesteśmy od siebie nawzajem zależni – nie można analizować tego, co dzieje się w dowolnym miejscu na Ziemi i nie wziąć jednocześnie pod uwagę procesów dotyczących całego świata. Jest to ogólnoplanetarna współzależność relacji międzyludzkich.
  • Autor: Zygmunt Bauman
  • Źródło: rozmowa Michała Bilewicza, Krzysztofa Iszkowskiego i Tomasza Ostropolskiego, Handlarze strachu, „Krytyka Polityczna” nr 4, 2003.
 • Prawdziwa utopia to wiara, że mamy ostateczną formułę, dzięki której świat będzie już coraz lepszy, że problem fundamentalny został rozwiązany i do załatwienia mamy tylko różne kwestie praktyczne
  • Autor: Slavoj Żiżek
  • Źródło: Stan realizacji polityki społecznej w XXI wieku, red. Marek Miłek, Grzegorz Wilk-Jakubowski, s. 35.
  • Zobacz też: utopia
 • Śmiano się z encyklopedystów podważających władzę królewską, kpiono z luddystów niszczących maszyny, czartystów mówiących o prawach człowieka, utopijnych socjalistów. (…) Z historii wiemy, iż wiele z utopijnych teorii zaistniało w praktyce, przynosząc trwałe zmiany panującego wcześniej „jedynego porządku społecznego”.
 • Ważna jest istota sprawy, iż ruch antyglobalistyczny rozumie dwie rzeczy: że poważnie trzeba traktować fakt, podany zresztą przez ONZ, iż majątek 358 najbogatszych miliarderów świata wynosi tyle, ile łączne dochody 2,5 miliarda najbiedniejszych, co mówi samo za siebie i prowadzi do sytuacji wybuchowej (…), a po drugie fakt, iż ekologię należy traktować poważnie, bo inaczej wszystkim nam grozi zagłada.
 • Występując przeciw globalizacji, porozumiewają się za pomocą jej sztandarowych produktów – telefonów komórkowych czy Internetu.
 • Zamiast palić komitety, zakładajcie własne.
  • Autor: Jacek Kuroń
  • Źródło: „Zeszyty literackie”, wydania 87–88, 2004, s. 63.