Działanie – zespół ruchów i czynności zmierzających do czegoś, wykonywanie czynności w określonym celu, aktywne dążenie do zmiany czegoś.

 • Czekać, aż będzie się wiedzieć więcej, aby działać – to skazywać się na bezczynność.
 • Działanie bez myślenia jest jak strzelanie bez celowania.
 • Działanie jednostki jest na całym świecie trzeźwo wykalkulowane, działanie masowe – nieświadome, pijane niejako wspólnym, jednoczącym je nurtem życia.
 • Każde działanie ludzkie zmierza do przyszłości.
 • Myśli są zmienne, posłuszne kaprysom, namiętnościom, zmęczeniu. Działanie powinno być czymś trwałym, trwającym wiele godzin każdego dnia, dzień po dniu. Trzeba więc takich pobudek, które są niezależne od ruchliwości myśli, a zatem od związków, to znaczy absolutów, bożyszcz.
 • Smutek jest niejako chorobą, poddaniem się, przeciwieństwem akcji. Działanie – jakiekolwiek działanie – stanowi więc ucieczkę, może nawet do pewnego stopnia lekarstwo.
 • Twoje działanie, i tylko twoje działanie, określa twoją wartość.
  • Autor: Johann Gottlieb Fichte
  • Źródło: Człowiek i społeczeństwo w refleksji filozoficznej, praca zbiorowa, wyd. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1992, s. 173.
  • Zobacz też: wartość