Johann Gottlieb Fichte

niemiecki filozof

Johann Gottlieb Fichte (1762–1814) – filozof niemiecki.

 • Być wolnym… to nic, ale odzyskać wolność – to niebo.
Johann Gottlieb Fichte
 • Nie umrę w ogóle dla siebie, lecz tylko dla innych, dla tych z którymi stracę łączność.
 • Niezawodnym końcem wszelkiego bólu i wszelkiej wrażliwości na ból jest śmierć.
 • Porządek moralny jest bóstwem samym.
  • Moralische Ordnung ist selbst Gott. (niem.)
  • Źródło: Über den Grund unseres Glaubens an eine göttliche Weltregierung, „Philosophisches Journal einer Gesellschaft Teutscher Gelehrter”, zeszyt I, Jena i Lipsk 1798
  • Zobacz też: moralność
 • Śmierć jest najmniejszym złem z tego wszystkiego, co uważa za zło człowiek.
 • Twoje działanie, i tylko twoje działanie, określa twoją wartość.
  • Źródło: Człowiek i społeczeństwo w refleksji filozoficznej, praca zbiorowa, wyd. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1992, s. 173.