Johann Gottlieb Fichte

niemiecki filozof

Johann Gottlieb Fichte (1762–1814) – filozof niemiecki.

  • Być wolnym... to nic, ale odzyskać wolność – to niebo.
Johann Gottlieb Fichte
  • Jedynym Bogiem jest porządek moralny.
  • Nie umrę w ogóle dla siebie, lecz tylko dla innych, dla tych z którymi stracę łączność.
  • Niezawodnym końcem wszelkiego bólu i wszelkiej wrażliwości na ból jest śmierć.
  • Śmierć jest najmniejszym złem z tego wszystkiego, co uważa za zło człowiek.
  • Twoje działanie, i tylko twoje działanie, określa twoją wartość.
    • Źródło: Człowiek i społeczeństwo w refleksji filozoficznej, praca zbiorowa, wyd. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1992, s. 173.