Reguła

dowolna zasada stworzona przez człowieka, np. prawo, instrukcja, zalecenie, konwencja społeczna

Reguła – ogólnie: pewna zasada określająca sposób postępowania

  • pomóż wspomóż dopomóż wyjątku czuły
    odeprzeć tłumne armie reguły
    • Autor: Edward Stachura
    • Źródło: Kropka nad ypsylonem w: Wiersze, poematy, piosenki, przekłady, wyd. Czytelnik, Warszawa 1982, s. 168.
    • Zobacz też: wyjątek
  • Wprawdzie każde nieszczęście z osobna wydaje się wyjątkiem, ale nieszczęście jako takie jest regułą.