Wyjątek – odstępstwo od reguły.

 • Każda myśl to wyjątek ogólnego prawa, jakim jest niemyślenie.
 • Kobiety są tak trudne do przejrzenia, ponieważ każda z nich stanowi wyjątek od reguły.
 • pomóż wspomóż dopomóż wyjątku czuły
  odeprzeć tłumne armie reguły
  • Autor: Edward Stachura
  • Źródło: Kropka nad ypsylonem w: Wiersze, poematy, piosenki, przekłady, wyd. Czytelnik, Warszawa 1982, s. 168.
  • Zobacz też: reguła
 • Wprawdzie każde nieszczęście z osobna wydaje się wyjątkiem, ale nieszczęście jako takie jest regułą.
 • Wyjątek – mów, że potwierdza regułę. Nie próbuj tłumaczyć jak.