Poprawność językowa

własność tekstu polegająca na jego zgodności z zasadami językowymi

Poprawność językowa – własność każdego tekstu językowego, zarówno mówionego, jak i pisanego, polegająca na jego zgodności z przyjętymi normami językowymi.

  • To, co naturalne w gwarach, jest błędem w wymowie ogólnopolskiej.