Poświęcenie – pełen bohaterstwa czyn; ofiara.

  • I kto poświęca siebie dla drugich, znajdzie mądrość i bogactwo i koronę na ziemi, w niebie, i na każdém miejscu.
    A kto poświęca drugich dla siebie, aby miał mądrość, i urząd, i bogactwo, znajdzie głupstwo, i nędzę, i potępienie na ziemi, w piekle, i na każdém miejscu.
  • Poświęcenie jest ofiarą dobrego dla lepszego.
  • Prawda jest taka, że wezwania do indywidualnego poświęcenia, chociaż ukrywają się pod płaszczykiem dobrych intencji, służą wyłącznie dowodzeniu, że pomoc potrzebującym z pozycji normalnego człowieka jest niemożliwa. W imię pomocy trzeba byłoby poświęcić „wszystko”, więc jesteśmy usprawiedliwieni, nie robiąc nic.
  • Za każdym wielkim sukcesem kryje się wielkie poświęcenie.
Wikisłownik
Wikisłownik
Zobacz też hasło poświęcenieWikisłowniku