Pieśni (łac. Carmina, znane także jako Ody, łac. Odes) – zbiór utworów poetyckich Horacego o bogatej tematyce.

 • Bądź mądra, nalej wina.
  • Sapias, vina liques (łac.)
  • Źródło: I, 11
 • Blada śmierć przychodzi jednakowo do chat nędzarzy i wież królewskich.
  • Pallida Mors aequo pulsat pede pauperum tabernas regumque turris (łac.)
  • Źródło: I, 4
 • Być frywolnym, gdy się nadarza sposobność.
  • Desipere in loco. (łac.)
  • Źródło: IV, 12, 28
 • Dobrze, kogo Bóg oszczędnie obdarował tym, co wystarcza.
  • Bene est, cui deus obtulit parva, quod satis est, manu. (łac.)
  • Źródło: III, 17
 • Fawor ludu.
  • Aura popularis. (łac.)
  • Opis: słów tych użyli też Cyceron (De haruspicum Responso, 20, 43) oraz Wergiliusz (Eneida, 6, 816)
  • Źródło: 3, 2, 20
 • Głupota nasza sięga nieba.
  • Coelum ipsum petimus stultitia. (łac.)
  • Źródło: I, 4
 • Jutro ruszamy w rejs na bezkresne morze.
  • Cras ingens iterabimus aequor. (łac.)
  • Źródło: I, 7, 32
 • Już nie ja wyślę do Kartaginy dumne poselstwo.
  • Carthagini iam non ego nuntios mittam superbos. (łac.)
  • Opis: Hannibal po bitwie nad Metaurem i jego klęsce.
  • Źródło: IV, 4
 • Nic dla ludzi nie jest za wysoko.
  • Nil mortalibus ardui est. (łac.)
  • Znaczenie: Śmiertelnikowi wszystko dostępne.
  • Źródło: I, 3
 • Nie czas pytać o jutro niepewne, więc cokolwiek los niesie łaskawy, przyjmij ze szczerą ochotą i nie stroń od zabawy
  • Źródło: IX
 • Odważny ród Japeta.
  • Audax Iapeti genus. (łac.)
  • Znaczenie: odważny ród ludzki.
  • Źródło: I, 3
 • Okrutna konieczność.
  • Dira necessitas.
  • Źródło: III, 24, 6
 • Pamiętaj, by zachować w nieszczęściu spokój ducha.
  • Inne tłumaczenie: I w nieszczęściu zachowuj spokój umysłu.
  • Aequam memento rebus in arduis servare mentem. (łac.)
  • Źródło: II, 3
 • Połowy dokonał, kto zaczął.
  • Dimidium facti, qui coepit, habet. (łac.)
  • Źródło: I, 2
 • [Serce] ze spiżu.
  • Aes triplex. (łac.)
  • Źródło: I, 3, 9
 • Śmiech w zakątku ciemnym zdradnym.
  • Źródło: IX
 • Śmierć puka jednako.
  • Aequo pulsat pede. (łac.)
  • Znaczenie: wszyscy umierają – i bogaci, i biedni.
  • Źródło: I, 4, 13
 • Skromne uczty wieśniaków w lichej chacie.
  • Nudae parvo sub lare cenae. (łac.)
  • Źródło: III, 29, 14
 • Szczęśliwi, którzy posiadają.
  • Beati possidentis. (łac.)
  • Źródło: IV, 9, 45
 • Ten zakątek uśmiecha się do mnie.
  • Angulus ridet. (łac.)
  • Źródło: II, 1, 13
 • Twarda konieczność.
  • Dura necessitas. (łac.)
  • Źródło: III, 24, 6
 • Uznajemy potęgę Jowisza, gdy grzmi.
  • Coelo tonantem credidimus Iovem regnare. (łac.)
  • Źródło: III, 5, 1
 • Używaj dnia [chwytaj dzień / używaj życia], jak najmniej ufając przyszłości.
  • Carpe diem quam minimum credula postero. (łac.)
  • Źródło: I, 11, 8
 • Wierzajcie, potomni!
  • Credite, posteri! (łac.)
  • Źródło: II, 19, 2
 • Winie depcze po piętach kara.
  • Culpam poena premit comes. (łac.)
  • Źródło: IV, 5
 • Wojny znienawidzone [przeklęte] przez matki.
  • Bella matribus detestata. (łac.)
  • Źródło: I, 1, 24
 • Wzniosłem pomnik trwalszy niż ze spiżu… nie wszystek umrę.
  • Exegi monumentum aere perennius… non omnis moriar. (łac.)
  • Źródło: III, 30
  • Zobacz też: pomnik, spiż
 • Za rosnącym pieniądzem idzie troska i głód większego.
  • Crescentem sequitur cura pecuniam maiorumque fames. (łac.)
  • Źródło: III, 16
 • Zachowywać równowagę duchową.
  • Aequam servare mentem. (łac.)
  • Źródło: II, 3
 • Złote umiarkowanie./Złoty środek.
  • Aurea mediocritas. (łac.)
  • Źródło: II, 10, 5
 • Złoto lubi kroczyć pośrodku i pruć skały szerzej niż rażący piorun.
  • Aurum per medios ire salellites et perrumpere amata saxa patentius ictu fulmineo. (łac.)
  • Źródło: III, 16
 • Żartować we właściwym miejscu.
  • Źródło: IV, 12, 28
Wikisource