Peter Singer

bioetyk australijski

Peter Singer (ur. 1946) – australijski etyk, utylitarysta, profesor m.in. Uniwersytetu Princeton

Peter Singer (2007)

Etyka praktyczna

edytuj

(tłum. Agata Sagan, wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 2007)

 • Bez względu na to, jaka jest natura istoty, zasada równości wymaga, by cierpienie było uznawane na równi z podobnymi cierpieniami – tak dalece, jak można je z grubsza porównać – innych istot. Jeśli istota nie jest zdolna do cierpienia czy doświadczania uczucia przyjemności lub szczęścia, nie ma nic do wzięcia pod uwagę. Dlatego właśnie granica odczuwania (…) jest jedyną dającą się obronić granicą troski o interesy innych.
 • Moja sugestia jest więc taka, żeby nadać życiu płodu nie większą wartość niż życiu zwierzęcia niebędącego człowiekiem o podobnym stopniu racjonalności, samoświadomości, świadomości, zdolności do odczuwania itd.
  • Źródło: s. 149.
 • Pierwszą zatem rzeczą, jaką należy powiedzieć o etyce, jest to, że nie jest ona zbiorem zakazów dotyczących przede wszystkim życia płciowego. Nawet w epoce AIDS seks nie wniósł żadnych szczególnych problemów moralnych. Decyzje w sprawach seksu mogą pociągać za sobą rozważania o uczciwości, trosce o innych, rozwadze, itd., ale nie ma w nich nic szczególnego, gdyż to samo może dotyczyć na przykład decyzji o prowadzeniu samochodu (w istocie kwestie moralne związane z prowadzeniem samochodu zarówno z punktu widzenia środowiska jak i bezpieczeństwa są znacznie bardziej poważne niż te związane z seksem).
 • Wszys­tkie ar­gu­men­ty na pod­parcie ludzkiej wyższości nie są w sta­nie zap­rzeczyć jed­nej niezap­rzeczal­nej praw­dzie: w cier­pieniu zwierzęta są nam równe.
  • Źródło: Wyzwolenie zwierząt (1975)
 • Z chwilą, kiedy podstawą pozycji społecznej stało się samo bogactwo – zamiast np. mądrości, wiedzy, prawości czy sprawności w posługiwaniu się bronią – bogaci musieli znaleźć sposoby wydawania pieniędzy, których wyłącznym celem było demonstrowanie bogactwa. Thorstein Veblen nazwał to „ostentacyjną konsumpcją”.
  • Źródło: Ostentacja jest głupia, przeł. Andrzej Erlich, „Gazeta Wyborcza”, 18–19 maja 2013.
  • Zobacz też: bogactwo
 • Zdrowy noworodek nie ma świadomości biograficznej, ale wiadomo, że niebawem będzie ją miał. Więc ma takie same prawa jak każdy inny człowiek. Ale jest pytanie, co z noworodkami, o których wiadomo, że na skutek wady czy choroby nigdy nie będą miały świadomości biograficznej, że nie przeżyłyby, gdyby nie fantastyczny rozwój medycyny, i że potęga medycyny skaże je oraz ich najbliższych na życie w nieusuwalnym cierpieniu. (…) Pytam, czy moralne jest sztuczne utrzymywanie takich dzieci przy życiu. Po jednej stronie mamy cierpienie tego dziecka i jego rodziny oraz gigantyczne nakłady, które mogłyby uratować lub poprawić jakość życia wielu ludzi, a po drugiej stronie jest tabu bezcennej wartości każdego ludzkiego życia.

O Peterze Singerze

edytuj