Eutanazja

uśmiercenie osoby nieuleczalnie chorej na jej prośbę

Eutanazja – zadanie śmierci osobie nieuleczalnie chorej umotywowane skróceniem jej cierpień.

 • Dyskutując o eutanazji, trzeba wziąć pod uwagę zdanie osób bardziej wrażliwych, które nie są w stanie znieść tego czekania na nieodwołalną śmierć. Zdarza się, że niektórzy chcieliby ja przyśpieszyć. Dlaczego mocą przepisów prawnych miałoby się komuś w tym przeszkadzać?
 • Działania lekarza i każdego rozumnego człowieka dobrej woli nie do tego powinny zmierzać, by wytępić ludzi cierpiących, ale do tego, by usuwać cierpienie.
 • Eutanazja jest pierwszym krokiem do, można by rzec, ostatecznego rozwiązania wielu problemów związanych z działalnością socjalną.
 • Eutanazja to traktowanie człowieka jak zwierzęcia. Które można uśpić.
  • Autor: Robert Tekieli, Na gangsterską modłę, „Gazeta Polska”, 18 stycznia 2012
 • Medycyna jest po to, by poprawiać stan zdrowia człowieka, w miarę możności poprawiać również stan ciężko chorych ludzi – i nierzadko nam się to udaje. Idea eutanazji odwodzi lekarza od tego zadania.
 • Nikt nie pytał nas, czy chcemy przyjść na świat. Dlaczego więc w sytuacjach skrajnych nie mielibyśmy sami decydować o śmierci i sposobie odejścia z ziemi? Dlaczego zmuszać kogoś do znoszenia nadmiaru cierpień?
 • O eutanazji często dyskutują ci, którzy nie mają dostatecznie rozwiniętej wyobraźni i uczuciowości, by móc postawić siebie w sytuacji człowieka pragnącego śmierci.
 • Pragnienie eutanazji, gdyby była ona możliwa, wyraziłyby jedna czy dwie osoby w ciągu roku. Są jednak osoby, które nie potrafią sobie poradzić z niekontrolowalnością śmierci.
 • Praktykowanie „przyspieszonego umierania” może wnet przybrać postać nie tyle problemu społecznego, co pewnego środka do rozwiązywania problemów społecznych, pewnego mechanizmu postępowania z ludźmi, pewnego sposobu zarządzania państwem. W tym przypadku mielibyśmy do czynienia z nowym i wyjątkowo niebezpiecznym rodzajem totalitaryzmu.
 • Prawne zezwolenie na eutanazję nikogo nie zmuszałoby do jej popełnienia. Możliwość nie jest przymusem.
 • Prawo do eutanazji to wyraz szacunku dla wolności człowieka.
 • Prośba o śmierć nie stwarza nigdy stanu wyższej konieczności, przymusowej sytuacji. Istnieje zawsze inny, ludzki sposób postępowania.
 • Rozwiązanie proponowane przez ruch na rzecz eutanazji jest oczywiście pozorne. Można wysadzić w powietrze statek, który nabiera wody, ale nie wolno nam twierdzić, że w ten sposób rozwiązaliśmy problem przecieku.
 • Samobójstwo i „dobrowolna eutanazja” nie są spełnieniem absolutnej wolności człowieka, ale wolność tę zabijają. Tylko ktoś, kto żyje, może być wolny. Umarły jest całkowicie i na zawsze wszelkiej wolności pozbawiony.
 • (...) tylko okrutni i źli ludzie mogą godzić się z cierpieniami innych. Jedynie okrucieństwo może prowadzić do zakazu eutanazji. Powinna być dozwolona, oczywiście pod warunkiem, że ktoś świadomie pragnie eutanazji i nie jest zniewolony przez otoczenie.
 • W każdym społeczeństwie wypadków eutanazji jest bardzo mało. Jej przeciwnicy są z reguły – o paradoksie! – zwolennikami prowadzenia wojen. To ogromne zakłamanie.
 • W wielu katolickich wystąpieniach miesza się eutanazję z holokaustem! To jest skandal i obraza ofiar holokaustu.