Papier

podłoże pisarskie lub malarskie otrzymywane z makulatury, celulozy i włókien innych roślin

Papier – cienki, płaski materiał, wytwarzany poprzez sprasowanie włókien.

Papier
  • Papier jest rzeczą znakomitą, bywa trzymany dostojną ręką monarchy, pisze się na nim papieskie i cesarskie imiona. Pochodzi ze złego domu. Jego ojciec był gałganem, jego matka szmatą, ale z biegiem lat cygańskie dziecko, które rozwinęło się z nieczystego łachmana, osiągęło olbrzymią sławę. (…) Papier jest narzędziem uczonego, tworzywem książki, pomocą kancelarii, skarbem uczniów, podporą ludzkiej przyjaźni.