Nowe ziarna kontemplacji

Nowe ziarna kontemplacji – książka Thomasa Mertona, tłum. Andrzej Wojtasik, Wydawnictwo Esprit, Kraków 2017, ISBN 978-83-65706-18-8

Ten artykuł ma chronologiczny układ cytatów.
 • Kontemplacja to najwyższy przejaw intelektualnego i duchowego życia człowieka. To właśnie owo życie, w pełni czynne, w pełni świadome tego, że żyje. To duchowy cud.
  • Źródło: Rozdz. 1 Czym jest kontemplacja, s. 21.
 • Poezja, muzyka i sztuka w jakiś sposób wiążą się z doświadczeniem kontemplacyjnym. Lecz kontemplacja wykracza poza estetyczną intuicję, poza sztukę, poza poezję, jak też poza filozofię i poza spekulatywną teologię. Streszcza, przekracza i wypełnia je wszystkie, a mimo to jednocześnie zdaje się w pewnym sensie wypierać je wszystkie i zaprzeczać im.
  • Źródło: Rozdział 1 Czym jest kontemplacja, s. 22.
 • Kontemplacja jest właśnie uświadomieniem sobie, że to „ja” to tak naprawdę „nie ja” i przebudzeniem tego nieznanego „ja” niemożliwego do zaobserwowania, zagłębienia się w jego istotę, jak i niezdolnego do określenia siebie.
  • Źródło: Rozdział 2 Czym kontemplacja nie jest, s. 29.
 • Stanę się sobą dopiero, gdy przestanę być tym, za kogo się brałem.
  • Źródło: Rozdział 7 Zjednoczenie i podział, s. 75.
 • Nigdy nie zdołam odnaleźć siebie, jeśli odizoluję się od reszty ludzkości, jakby był innym rodzajem bytu.
  • Źródło: Rozdział 7 Zjednoczenie i podział, s. 79.
 • Drzewo poznaje się po owocach. Jeżeli chcesz zrozumieć społeczne i polityczne dzieje nowoczesnego człowieka, zbadaj piekło.
  • Źródło: Rozdział 17 Piekło jako nienawiść, s. 161.
 • Wszystkie ludzkie tradycje mają skłonność do stagnacji i rozkładu.[...] Próbują podtrzymywać przypadkowy i materialny porządek rzeczy – zwyczajów, mód, stylów i postaw – które nieustannie się zmieniają i ustępują miejsca czemuś innemu.
  • Źródło: Rozdział 20 Tradycja i rewolucja, s. 184.
 • Rozpacz to absolutnie skrajny rodzaj miłości własnej.
  • Źródło: Rozdział 25 Pokora przeciw rozpaczy, s. 228.