Matthew Arnold

angielski poeta, krytyk literacki i kulturalny; także inspektor szkolny

Matthew Arnold (1822–1888) – angielski poeta i krytyk kulturalny.

 • Bóg nie może być wszędzie, dlatego wynalazł matkę.
  • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.
  • Zobacz też: Bóg
Matthew Arnold
 • Czyż to mało znaczy cieszyć się słońcem, radośnie powitać wiosnę, kochać, zamyślić się, związać koniec z końcem?
 • Poezja jest krytyką życia z uwzględnieniem warunków ustalonych dla takiej krytyki przez prawa poetyckiej prawdy i poetyckiego piękna.
  • [Poetry] a critisism of life under the conditions fixed for such a critisism by the laws of poetic truth and poetic beauty. (ang.)
  • Źródło: The Study of Poetry, 1880
  • Zobacz też: poezja
 • Tylko ci, którzy niczego nie oczekują od losu, są panami siebie.
 • Wpoił nam niewiele, ale nasza dusza
  Odebrała go niby odgłos grzmotu.