Marcin

imię męskie

Marcinimię męskie pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słów „należący do Marsa”.

 • Cy juz, juz od Babiyj
  Świynty Márcin na Siwym
  kie broniył przed wiatrem, dyscem, śniygiem?
 • Czasem liść się gęsto trzyma, nie chce słać się dla Marcina.
  • Opis: przysłowie polskie
  • Źródło: Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, t. 2, oprac. Samuel Adalberg, wyd. PIW, Warszawa 1967, s. 387.
 • Gdy święty Marcin po lodzie, to kolęda po wodzie.
  • Opis: przysłowie polskie
  • Źródło: Nowa księga przysłów..., op. cit., t. 2, s. 389.
 • Na Marcina najlepsza gęsina.
  • Opis: przysłowie polskie
  • Źródło: Nowa księga przysłów..., op. cit., t. 2, s. 388.
 • Święty Marcin woli wino, wodę pozostawia młynom.
  • Opis: przysłowie polskie

Zobacz też: