Manly Palmer Hall (1901–1990) – amerykański badacz religii i tradycji ezoterycznych kanadyjskiego pochodzenia.

The Secret Teachings of All Ages

edytuj
  • Filozoficzne ideały rozpowszechnione poprzez szekspirowskie sztuki jasno pokazują, że ich autor musiał być doskonale zaznajomiony z pewnymi doktrynami i zasadami charakterystycznymi dla Różokrzyża; faktycznie, głębokość dzieł Szekspira wynosi ich twórcę na jednego z Oświeconych [na przestrzeni] wieków. W większości ci, którzy szukali rozwiązania sporu Bacon-Szekspir, byli intelektualistami. Pomimo swych akademickich osiągnięć, przeoczyli ważną rolę, jaką odgrywa transcendentalizm w filozoficznych osiągnięciach epok. Tajemnice nadmaterialnego są niewytłumaczalne dla materialisty, którego kształcenie nie przygotowuje do oszacowania rozmiaru ich odgałęzień i zawiłości. Kto jeśli nie platończyk, kabalista lub pitagorejczyk mógłby napisać Burzę, Makbeta, Hamleta lub Cymbelina? Kto jeśli nie [człowiek] głęboko obeznany z poglądami Paracelsusa mógł spłodzić Sen Nocy Letniej?
  • Mój przelotny kontakt ze światem wielkich finansów zaowocował poważnymi wątpliwościami dotyczącymi biznesu takiego, jaki był w tamtym czasie prowadzony. To było oczywiste, że materializm całkowicie kontrolował strukturę ekonomiczną, [w] której ostatecznym celem dla jednostki było stać się częścią systemu zapewniającego ekonomiczne bezpieczeństwo za cenę ludzkiej duszy, umysłu, i ciała.
  • Tysiące lat temu, w Egipcie, owe mistyczne zakony były świadome istnienia półkuli zachodniej i wielkiego kontynentu, który nazywamy Ameryką. Powstała śmiała decyzja, że zachodni kontynent powinien być miejscem powstania filozoficznego imperium. Gdy już tego dokonano, nie sposób nie stwierdzić, że z pewnością to postanowienie zostało podjęte przed czasami Platona, a treść jego traktatu o Wyspach Atlantydy pełni rolę cienko zawoalowanej deklaracji tej decyzji.
  • Z bardzo nielicznymi wyjątkami, współczesne autorytety umniejszyły znaczenie wszystkich systemów filozofii idealistycznej i głębszych aspektów studiów porównawczych nad religią. Tłumaczenia autorów klasycznych mogą się ogromnie różnić, ale w większości przypadków najszlachetniejsze poglądy zostały usunięte lub umniejszone. Ci bardziej szczerzy autorzy, których wiedza na temat starożytnych języków była gruntowna, nigdy nie zostali włączeni do zbioru lektur obowiązkowych, a nauczanie zostało oparte w wielkiej mierze na akceptacji sterylnego materializmu.
  • Adept Starożytnej Mądrości jest uczony, aby uświadomić sobie, że człowiek nie jest zasadniczo osobowością, lecz duchem.
  • Uczyć się znaczy żyć, studiować znaczy wzrastać, a wzrost jest miarą życia. Trzeba nauczyć rozum myśleć, serce odczuwać, a ręce pracować. Gdy wszystkie one zostaną wykształcone do swych szczytowych możliwości, wtedy czas oddać je na służbę ich bliźniego, ale nie wcześniej.