Paracelsus

szwajcarski lekarz i przyrodnik

Paracelsus (właśc. Phillippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim; 1493–1541) – niemiecki lekarz, alchemik i przyrodnik.

 • I jeśli rodzą się potwory, należy mniemać iż są dziełem natury, chociaż wyglądają inaczej niż człowiek.
Paracelsus
 • Kto wyobraża sobie, że wszystkie owoce dojrzewają w tym samym czasie co poziomki, nic nie wie o winogronach.
 • Próżnowanie osłabia, praca wzmacnia; tamto przyspiesza starość, ta młodość długo utrzymuje.
  • Źródło: Nic, co ludzkie… Aforyzmy, sentencje i przysłowia, oprac. Henryk Jurand, LSW, 1982, s. 62.
  • Zobacz też: lenistwo, młodość, praca
 • Wszystkie łąki i pastwiska, wszystkie góry i pagórki są aptekami.
 • Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, bo tylko dawka czyni truciznę.
  • Omnia venenum sunt: nec sine veneno quicquam existit. Dosis sola facit, ut venenum non fit. (łac.)
  • Inna wersja: Wszystko jest trucizną, decyduje tylko dawka.
  • Źródło: Responsio ad quasdam accusationes et calumnias suorum aemulorum et obtrectatorum. Defensio III. Descriptionis et designationis nouorum Receptorum, [w:] Opera omnia medico-chemico-chirurgica, Genewa 1658, s. 254.
  • Zobacz też: dawka, trucizna