Mówca – człowiek wygłaszający mowę, dający przemówienie; ten, który zabiera głos podczas kongresu, zebrania.

 • Czymże jest gazeta? To rozproszony klub. Gazeta oddziałuje na swoich abonentów tak jak mówca klubowy na słuchaczy.
  • Autor: Napoleon Bonaparte
  • Źródło: Napoleon. Maksymy, wybór, wstęp i przekład Monika Senkowska-Gluck i Leopold Gluck, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1983.
  • Zobacz też: gazeta
Mówca
 • Gdy mówca nie wie, to nie powinien w ogóle zabierać głosu. Dalej może już tylko bezrozumnie bełkotać.
 • Malarzu, nie jesteś mówcą! Maluj więc i milcz!
 • Mówca powinien zmieniać swą mowę zależnie od wrażenia, jakie wywarły poprzednie jego zdania na słuchaczach.
 • Nie ma mówców tam, gdzie teatr jest zachrypnięty. Teatr cierpiący na próchnicę idzie w parze z narodem chorym na próchnicę.
  • Autor: Jean Giraudoux
  • Źródło: „Odra”, Wrocławskie Wydawn. Prasowe RSW „Prasa”, 1964, s. 20.
  • Zobacz też: teatr