Louis Auguste Blanqui

polityk francuski

Louis Auguste Blanqui (1805–1881) – francuski socjalista utopijny.

 • Ani Boga, ani pana.
  • Ni Dieu, ni maitre. (fr.)
  • Opis: Tytuł gazety wydawanej przez Blanqui. Cytat potem stał się sloganem używanym przez anarchistów w Anglii, od końca XIX wieku.
  • Źródło: Henryk Markiewicz i Andrzej Romanowski, Skrzydlate słowa, wyd. PIW, Warszawa 1990, ISBN 8306011414, s. 110
  • Zobacz też: Bóg, pan
Auguste Blanqui
 • Jednostka doskonali się poprzez społeczeństwo, społeczeństwo doskonali się poprzez jednostkę.
  • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.
 • Nie ma religii, której wyznaniem wiary nie byłby terror, a obrzędami rytualnymi – składanie ofiar. Najbardziej okrutna ze wszystkich – religia chrześcijańska, za sztandar swój obrała śmierć, a krwawego swego Boga umieściła na ognistym tronie…