Louis Auguste Blanqui

polityk francuski

Louis Auguste Blanqui (1805–1881) – francuski socjalista utopijny.

  • Jednostka doskonali się poprzez społeczeństwo, społeczeństwo doskonali się poprzez jednostkę.
    • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.
Auguste Blanqui
  • Nie ma religii, której wyznaniem wiary nie byłby terror, a obrzędami rytualnymi – składanie ofiar. Najbardziej okrutna ze wszystkich – religia chrześcijańska, za sztandar swój obrała śmierć, a krwawego swego Boga umieściła na ognistym tronie…