Kat

osoba wykonująca wyroki śmierci

Kat – człowiek zawodowo zajmujący się głównie wykonywaniem wyroków skazujących na kary cierpienia lub okaleczenia jak również karę śmierci.

  • Chcę znaleźć cięcie takie proste
    Ścinając głowy dzień po dniu
    Żeby skazaniec się nie spostrzegł
    Że głowę ścięto mu!
Figura w muzeum tortur
  • Zadośćuczynienie jest dla ofiar, a nie dla katów.