John Dominic Crossan

biblista irlandzki

John Dominic Crossan (ur. 1934) – amerykański historyk irlandzkiego pochodzenia, biblista.

John Dominic Crossan (2008)

Historyczny Jezus: Kim był i czego nauczał?

edytuj

(tłum. Marcin Stopa, Książka i Wiedza, Warszawa 1997, ISBN 8305128350)

  • Propozycja, aby zająć się historyczną postacią Jezusa, zaczyna przypominać kiepski żart. Zawsze byli historycy, którzy mówili, że nie sposób jej podołać ze względu na trudności historyczne. I zawsze byli teologowie, którzy powiadali, że nie sposób tego uczynić ze względu na obiekcje teologiczne. I wreszcie zawsze byli uczeni, którzy mówili pierwsze, mając na myśli drugie.
  • Religia stanowi oficjalną i zaaprobowaną magię, magia stanowi nieoficjalną i pozbawioną oficjalnej aprobaty religię. Ujmując rzecz prościej: „my” wyznajemy religię, „oni” uprawiają magię. Problem polega nie na tym, czy magia jest przeciw oficjalnej religii, czy za nią. Niezależnie od intencji, mocą samego swego istnienia, magia i religia stanowią wyzwanie dla swojej ważności i wyłączności.
  • Tym, czego nie sposób było przewidzieć, tym, czego nie można było oczekiwać, był fakt, że koniec nie okazał się końcem. Ci, którzy przez wizję i przykład Jezusa doświadczyli mocy boskiej, doświadczali jej w dalszym ciągu po Jego śmierci – może nawet wyraźniej, teraz bowiem ich doświadczenia nie ograniczał ani czas, ani miejsce.