John Dominic Crossan

biblista irlandzki

John Dominic Crossan (ur. 1934) – amerykański historyk irlandzkiego pochodzenia, biblista.

  • Konwencjonalna historiografia zawsze głosiła, że zbyt mało wiemy o historycznym Jezusie, by móc powiedzieć coś więcej ponad to, że żył i że wywarł na swych zwolenników ogromny wpływ. Zawsze byli historycy, którzy mówili, że nie sposób tego zrobić ze względu na trudności historyczne i zawsze byli teologowie, którzy powiadali, że nie sposób tego uczynić ze względu na obiekcje teologiczne. I wreszcie zawsze byli uczeni, którzy mówili pierwsze, mając na myśli drugie.
John Dominic Crossan
  • Religia stanowi oficjalną i zaaprobowaną magię, magia stanowi nieoficjalną i pozbawioną oficjalnej aprobaty religię. Ujmując rzecz prościej: „my” wyznajemy religię, „oni” uprawiają magię. Problem polega nie na tym, czy magia jest przeciw oficjalnej religii, czy za nią. Niezależnie od intencji, mocą samego swego istnienia, magia i religia stanowią wyzwanie dla swojej ważności i wyłączności.
    • Źródło: Historyczny Jezus: Kim był i czego nauczał?
    • Zobacz też: magia, religia