Jemy, aby żyć, nie żyjemy, aby jeść

  • Jemy, aby żyć, nie żyjemy, aby jeść.
    • Edimus, ut vivamus, non vivimus ut edamus. (łac.)
    • Autor: Sokrates
    • Źródło: Słowa Sokratesa zacytowane przez Plutarcha w Moraliach; Jak młody człowiek powinien czytać poetów. W starożytności wielokrotnie było przytaczane w wersji skróconej, m.in. przez Kwintyliana, Geliusza, Laertiosa.
    • Znaczenie: Jest to parafraza tekstu oryginalnego zapisanego w języku greckim. W dokładniejszym tłumaczeniu: „Źli ludzie żyją, aby jeść i pić, natomiast dobrzy ludzie jedzą i piją, aby żyć”. W szerszym kontekście używane dla określenia hierarchii wartości w życiu człowieka. W bardziej dosłownym znaczeniu jest uwagą dotyczącą konieczności jedzenia z konieczności podtrzymania funkcji biologicznych, ale bez przywiązywania do tego specjalnej wagi.