Jean Renoir (1894–1979) – francuski reżyser filmowy, producent, scenarzysta, aktor i prozaik.

 • Historycy kawałkują historię jak arbuza. Myślę, że podział na „czasy nowożytne” nie jest podziałem arbitralnym.
  • Źródło: Ce bougre de monde noveau…, „Cahiers du Cinéma” nr 78, grudzień 1957, cyt. za: Jerzy Płażewski, Język filmu, Książka i Wiedza, Warszawa 2008, s. 29.
Obraz Auguste’a Renoira przedstawiający małego Jeana Renoira wraz z Gabrielle Renard
 • Mam pewność, że film powinien być jednym z języków światowych.
  • Źródło: Ce bougre de monde noveau…, „Cahiers du Cinéma” nr 78, grudzień 1957, cyt. za: Jerzy Płażewski, Język filmu, op. cit., s. 29.
 • W latach dwudziestych każdy filmowiec był genialny.
  • Opis: na konferencji prasowej w Brukseli 8 czerwca 1958.
  • Źródło: Jerzy Płażewski, Język filmu, op. cit., s. 32.
 • W obłędnym chaosie paryskiego ruchu ulicznego spotyka się dwa rodzaje przechodniów: spieszących się i nieżywych.

O Jeanie Renoirze edytuj

 • (…) Welles i Renoir wyprzedzali swoje czasy. Ich filmy nie były źle skonstruowane, zawikłane ani niejasne, tylko to, co mieli do powiedzenia, nie zostało jeszcze przed nimi powiedziane.
  • Autor: André Bazin
  • Źródło: Język naszych czasów (fr. Le language de notre tempe) w: Regards neufs sur le cinéma, Collection Peuple et Culture, Paryż 1953, cyt. za: Jerzy Płażewski, Język filmu, op. cit., s. 33.