Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego

modlitwa w formie ślubów

Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego – modlitwa w formie ślubów złożonych Najświętszej Maryi Pannie, Królowej Polski. Tekst został napisany przez kardynała Stefana Wyszyńskiego, podczas jego uwięzienia w klasztorze franciszkanów w Prudniku i klasztorze sióstr nazaretanek w Komańczy.

  • Wielka Boga-Człowieka Matko! Bogurodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo!
    Królowo świata i Polski Królowo!
    Gdy upływają trzy wieki od radosnego dnia, w którym zostałaś Królową Polski, oto my, dzieci Narodu polskiego i Twoje dzieci, krew z krwi Przodków naszych, stajemy znów przed Tobą, pełni tych samych uczuć miłości i nadziei, jakie ożywiały ongiś Ojców naszych.
Tu powstały Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego