Jarosław Sellin

polski dziennikarz, działacz polityczny

Jarosław Daniel Sellin (ur. 1963) – polski dziennikarz, polityk, poseł na Sejm, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 • Choć nie jest to polskie dziedzictwo. To jest dziedzictwo pozostawione nam, na naszej ziemi, przez opętanych zbrodniczą ideologią Niemców. Skoro tak się stało, że te miejsca są u nas, jesteśmy zobowiązani do przypominania, co się tu zdarzyło i dbania o tę pamięć. Jesteśmy, można powiedzieć, przez Niemców napiętnowani takimi miejscami, my jako Polska, jako Polacy, ale nie uchylamy się od odpowiedzialności za upamiętnienie tych miejsc, za ich trwałe wołanie i to właśnie robimy.
Jarosław Sellin (2016)
 • Sprawdzamy tam, gdzie mamy ochotę sprawdzać. Jeżeli widzimy, że na przykład w okręgu nr 100 oddano ponad 130 tysięcy głosów, różnica między zwycięskim kandydatem a przegranym wynosi 300 głosów, a głosów nieważnych jest ponad 3300 – czyli trzy razy więcej niż średnia w kraju – to możemy być troszkę zaniepokojeni i poprosić Sąd Najwyższy o sprawdzenie tego.
  • Opis: o protestach wyborczych jakie złożył PiS do Sądu Najwyższego.
  • Źródło: rmf24.pl, 23 października 2019.
 • W związku z niegodziwymi, kłamliwymi atakami Rosji w stosunku do Polski, związanymi z II wojną światową warto przypominać, że gdyby istniało państwo polskie, żadnego Holokaustu by nie było.
  • Opis: w związku z fałszywymi atakami Rosji w stosunku do Polski związanymi z II wojną światową.
  • Źródło: dzieje.pl, 20 stycznia 2020
 • Warto przypominać, skoro tak jesteśmy przez dzisiejszą Rosję atakowani, że to Stalin zniszczył życie religijne Żydów we własnym kraju, a zajmując połowę terytorium Polski wywoził na Sybir działaczy różnych organizacji żydowskich, w tym działaczy Betaru z ich liderem Menachemem Beginem.
 • Warunkiem rozpoczęcia Holokaustu było zniszczenie państwa polskiego, a państwo polskie zniszczyli Niemcy i Sowieci. Wiec jeśli dziś ktoś ze Wschodu mówi, że my odpowiadamy za Holokaust, to warto przypominać, że zniszczenie państwa polskiego – co było dziełem również Sowietów – umożliwiło Holokaust.
 • Zamordowano przede wszystkim elitę państwa polskiego, polsko-kaszubską elitę państwa polskiego, wedle list, które sporządzali Niemcy, zdrajcy państwa polskiego, niestety, polscy obywatele przedwojennej Polski. Wedle takich list, wedle przekonania nacjonalistów niemieckich, że tych ludzi trzeba się pozbyć, ponieważ Rzesza nigdy nie będzie trwała, jeżeli ci ludzie będą żyli, skazano ich na śmierć i tutaj ich rozstrzelano. Byli to duchowni, urzędnicy, mundurowi różnych służb, samorządowcy – po prostu elita. I naszym obowiązkiem jest pamiętać o ich ofierze i upowszechniać wiedzę o Piaśnicy w Polsce i w świecie, bo ta wiedza nie jest zbyt duża.