Janusz Tazbir

historyk polski
Janusz Tazbir

Janusz Tazbir (1927–2016) – polski historyk, publicysta.

  • W humanistyce obowiązuje zasada, że im kto więcej napisał, tym więcej sformułował błędnych hipotez.