Publicysta

dziennikarz przedstawiający swoje subiektywne pomysły i poglądy

Publicysta – dziennikarz zajmujący się szeroko pojętą twórczością dziennikarską (reportaże, felietony, korespondencje itp.) omawiającą aktualne problemy życia politycznego, społecznego, gospodarczego.

  • Czy pozwolisz, czytelniku, ażebym ci opowiedział – dolę polskiego publicysty w tym kraju? Polski publicysta przez całe życie znajdował się pod macierzyńską opieką dwu cenzur. Jedną była rządowa i wykreślała wszystko, co mogło „zagrażać” państwu rosyjskiemu, Cerkwi, bliższym i dalszym władzom, wyższym i niższym urzędnikom, a nawet ich kuzynom i znajomym; drugą — była cenzura „opinii publicznej”, która sądziła nas, niekiedy bardzo surowo, za „szkody wyrządzane sprawie narodu”.
    • Autor: Bolesław Prus
    • Opis: w zdjętym przez cenzurę w 1906 roku felietonie.
    • Źródło: Nie drukowane „Kroniki tygodniowe” Bolesława Prusa, oprac. Stanisław Fita, „Pamiętnik Literacki” LXVII, 1976, z. 1, s. 199.
    • Zobacz też: cenzura
  • Kiedy wybitny publicysta, którego oceniam na 30 tys. zł miesięcznie, mówi: „zamrozić emerytury i renty”. To ja mówię: „zamroź sobie swój przywilej 50 proc., a ja poważnie potraktuję twój apel”.