Język martwy

język niebędący już rodzimym dla żadnej społeczności, nawet jeśli nadal jest w użyciu

Język martwyjęzyk, który nie jest już używany na co dzień przez żadną grupę etniczną, np. język hetycki, łacina, sanskryt.

  • Mówić o „życiu” i „martwości” języków jest to dowodzić, że się nie rozumie istoty języka. Każdy język jest „martwym” dla tych, co go nie znają. Kto zaś pozna i osiedli w swej głowie grecki, łacinę, starohebrajski, sanskryt itp., ożywia je tak samo, jak wszelki tak zwany język „żywy”.
Inskrypcja w martwym języku eteocypryjskim