Język angielski

język z grupy zachodniej rodziny języków germańskich

Język angielskijęzyk z grupy zachodniogermańskich.

  • Chodziłoby o zawarcie układu między Francją, Anglją i Stanami Zjednoczonemi, układu nie politycznego ani handlowego, tylko językowego, na mocy którego francuski i angielski byłyby odtąd w nauczaniu tych trzech państw urzędowo sprzymierzonemi. Angielskiego uczonoby obowiązkowo we Francji, a francuskiego w Anglji i w Stanach Ameryki północnej, i to nietylko w uniwersytetach i średnich zakładach, ale także w pewnych szkołach elementarnych wielkich miast. Skutki takiego układu dałyby się wnet odczuć, bo oba języki, uczynione w ten sposób środkiem obcowania 180 miljonów ludzi, zyskałyby za jednym zamachem rodzaj przewagi.
  • Dobry dialogista powinien znać dobrze język polski i angielski, być cierpliwy i dokładny, powinien potrafić się bawić słowem, no i mieć poczucie humoru.
  • Moi rodzice byli w Ameryce nikim, analfabetami. Ja swoją edukację zacząłem więc od dobrej znajomości języka angielskiego.
    • Autor: Kirk Douglas, Syn śmieciarza. Autobiografia (1988), tłum. Maria Zborowska
  • – To teraz światowy język. Ja go lubię słuchać; taki elegancki.
    Panna Felicja nie znajdowała, aby te dźwięki szczekliwe mogły mieć pretensje do elegancji…
  • Wszędzie angielski jest językiem filmu. Ja pochodzę z Maroko, a moi rodzice byli Hiszpanami. Bardzo się cieszę, że znam wiele kultur. Kiedy umrę, będę bardzo szczęśliwy, że udało mi się tyle poznać i mówić tyloma językami. Oczywiście język angielski pozwala filmowi podróżować. We Francji mamy bardzo silną tradycję filmową i telewizyjną. Francuzi potrzebują filmów i wiesz, najciekawsze jest to, że inwestowanie w filmy jest bardziej opłacalne niż inwestowanie w budynki, więc wciąż robią filmy.
Wikisłownik
Wikisłownik
Zobacz też hasło język angielskiWikisłowniku